Hopp til meny

Historie

Ordinær side med tekst og bilder.

Alle gårdene i Trøite's grenda har fra gammelt av vært et bruk. Denne gården låg mest trolig der hvor vi bor i dag. I årene etter Svarte-dauen er Trøite nevnt. Skatte-futen fant at på denne gården, samt noen andre plasser dalføre, at det var såpass at det var noe å kreve inn. Fram til omkring 1530 var Trøite en gard, men etter hvert ble den delt mellom barn og slektninger så i 1750 var det 4 bruk. Flytting av husa foregikk fra 1750 til 1801. Eiendommene var "i fuldkommen Fællesskap, dels i mange smaa Teiger og Stykker" heter det i 1836, da utskiftning tok til 6. juni ved lærer Peder Estensen. Etter oppmålingene ble 8 menn satt "til at skjønne paa jordens værdi, som enhver havde afleveret og modtaget, og derefter at lempe og flytte Linjerne mellom os". Fiske og områdene langs med elva eier vi felles den dag i dag.

tr1945

Det var Vidars 4x tippoldefar som kjøpte halve gården i 1791 av sin far. Fra Nils Ivarsen Trøite som kjøpte gården og fram til i dag er Vidar 7. generasjon. I tillegg har det og blir fortsatt brygget maltøl i eget bryggerom på gården. Denne tradisjonen er svært gammel, noe som bekreftes av gamle øl-boller fra først på 1700 tallet.

tr1955
Hopp til meny