Hopp til meny

Fangstrapporter

En oversikt over all fisk tatt i Stjørdalsvassdraget kan finnes på Laksebørsen

Resultater for sesongen 2013

I år ble det rapportert 63 fisk, den størte laksen ble tatt 19/6 og var 12,5 kilo. Dette var den 8. største laksen tatt i elva i år
Se Laksebørsen for øvrig fangst

Resultater for sesongen 2012

Det ble rapportert 71 fisk, den største laksen ble tatt 1/6 og var 11,7 kg. Se Fluefiske.net
Se Laksebørsen for øvrig fangst

Resultater for sesongen 2011

Årests fiske ga to lakser blandt de 20 største i Stjørdalselva. Den største var 15,6 kilo mens den andre var 12 kilo. Totalt ble det rappportert 35 fisk med en snittvekt på 5,4 kilo. 
Se Laksebørsen for øvrig fangst

Resultater for sesongen 2010

God start på årets sesong, Morten Kongshaug tok 5. juni en laks på 18,2 kilo. Dette ble den tredje størrste laksen i Stjørdalsevla i år.
Artikkel 1 fra Stjørdalens Blad
Artikkel 2 fra Stjørdalens Blad
Artikkel fra Adressa
Totalt ble det i år tatt 51 fisker med en snitt vekt på 5 kg.
Se Laksebørsen for øvrig fangst

Resultater for sesongen 2009

I år har det blitt rapportert inn 74 fisk, dette gir en totalvekt på 328,5 kg og en snittvekt på 4,4 kg.
Det har i år blitt fisket i 11 uker og dette gir ca 1 fisk hver dag.
Når vi ser på rapportert fisk i Stjørdalselva kan vi se at Trøiteshølen er en av de beste hølene denne sesongen.
Se Laksebørsen

Resultater for sesongen 2008

2. juni fikk Joar Mortensen en laks på 14,2 kilo. se bilder

laks_joar_14_2

Laksen til Joar ble den 7. største i Stjørdalselva dette året.
Det ble i tillegg tatt 7 andre lakser på over 10 kilo.
Totalt antall fisk: 79 stk (inkl. 5 sjøørett) som ga 315,6 kilo
Snittvekt: 4 kilo
Se Laksebørsen

Resultatet for sesongen 2007

Da er årests laksesesong over. Årets fangst ble:
34 Lakser på tilsammen 153,5 kg.
Årets største laks ble tatt av Morten Trøbråten 14 juni.. Den veide 14,2 kg og var den 7. største laksen som ble tatt i Stjørdalselva.
Se Laksebørsen

Resultatet for sesongen 2006

32 laks på til sammen 91,7 kg.
17 sjøørret på til sammen 18,7 kg.
Samlet 49 fisk og 110,4 kg.

10 juni. tok Kjell Hovset en laks på 15 kilo. Den ble tatt på mark og var 105 cm. Dette var den største laksen som ble tatt i Stjørdalselva dette året.

kjell_hovset

Resultatet for sesongen 2005

38 laks på til sammen 157,3 kg.
7 sjøørret på til sammen 5,4 kg.
Samlet 45 fisk og 162,7 kg.

Dette inkulderer den nest største laksen tatt i Stjørdalselva denne sesongen. Se artikkel på Nettavisen

Hopp til meny